دبیرستان غیر دولتی دخترانه جوادالائمه (دوره اول)ناحیه 2 یزد
 
   
کادر اداری و اجرایی
 
ندا ذاکریان                            مسئول امور عمومی
 
 
نجمه السادات حسینی راد         مسئول پایه هفتم
 
 
نرگس شهسواری                   مسئول پایه هشتم

طاهره سفید                          مسئول پایه نهم

بتول اولیاء                            مسئول پرورشی
 
 
منصوره آقاباقری                    مسئول فناوری
 
 
خدیجه متعبد                          مشاور
 
 
سرور رفعتی نیا                      مشاور

راضیه بافقی فیض آبادی           مشاور

شب افروز خاکزاد                    کتابدار