دبیرستان غیر دولتی دخترانه جوادالائمه (دوره اول)ناحیه 2 یزد
 
   
کادر آموزشی و علمی
 
ندا ذاکریان                               دبیر علوم
فرزانه کاشی زاده                      دبیر زبان انگلیسی
نجمه مسعودی                         دبیر ریاضی
یسری نصر آبادی                       دبیر علوم اجتماعی
سیمین صاحب منشادی              دبیر علوم اجتماعی
الهه حبیبیان                               دبیر فرهنگ و هنر